Dossev&Co LTD: VAT BG 201665147 Раб.време: 9:10-17:00 за официалните раб. дни!
Офис Office Офис
София 1756
бул "Св. Климент Охридски" бл.19 вх. Б

тел./fax: 02 884 80 37
тел: 02 489 50 20
info@lekarstvo.com
Bulgaria Sofia 1756
Sv. Kliment Ohridski blvd. bl. 19

phone/fax: +359 2 884 80 37
phone: +359 2 489 50 20
info@lekarstvo.com
Болгария София 1756
бульвар "Св. Климент Охридски" бл.19 вх. Б

тел./fax: 02 884 80 37
тел: 02 489 50 20
info@lekarstvo.com

 

Контакти за страната    

Асеновград
ГЕЦ - Георги Атанасов тел: 0899 892458, 0889 271079
Компютър Дриимс ЕООД тел: 032 634392, 0878 443 585

Благоевград
Камеа ООД тел: 073/832 723

Бургас
Омега Компютерс ООД тел: 056/843 822
налични кутии KAV и KIS
-Хит Вижън ЕООД
http://it.hit-vision.com/ тел: 0887362241
-Рива ООД 056 842323 http://www.riva.bg
налични кутии KAV и KIS

Бяла Слатина
РЦ Консулт ЕООД
0887694601

Варна
-Модус Трейд тел: 052/602 710
налични кутии KAV
-Аггрессис дззд тел: 052/302253
налични кутии KAV и KIS
-Полихронов компютърс ЕООД тел. 052/600041
налични кутии KAV и KIS

Видин

Гоце Делчев
Ахат+ ООД тел: 0751/60602
налични кутии KAV

Девин
Компютър Дриимс ЕООД тел: 032 634392, 0878 443 585

Добрич
БгЛанс
тел: 0897946033

Каварна
Леопард-ком ЕООД
0895482531

Казанлък
Иноватех EOOD тел. 0878550461 
Компютър Дриимс ЕООД тел: 032 634392, 0878 443 585

Карлово
- Компютър Дриимс ЕООД тел: 032 634392, 0878 443 585
- BKLtd: www.bkltd.com office@bkltd.com

Кърджали

Ловеч
ЕТ Веселина Михова тел: 0886/830048
налични кутии KAV и KIS

Лом
ЕТ Ка Ди Ел Кирил Кирилов
тел: 0877527626

Пазарджик
Регион Плюс ЕООД
тел: 0888503759
налични кутии KAV

Пирдоп
BKLtd: www.bkltd.com office@bkltd.com

Плевен
Алтер ЕООД тел: 0885 934 685
налични кутии KAV

Пловдив
-Компютър Дриимс ЕООД тел. 032 634392, 0878 443 585
- BKLtd: www.bkltd.com office@bkltd.com

Русе
-Еватон Компютерс ООД
налични KAV/KIS тел: 082/833 722

-Инфинити ЕООД тел: 082/835050

Силистра
Компютърни и офис системи ООД тел: 086/822717

Смолян
Компютър Дриимс ЕООД тел: 032 634392, 0878 443 585

Сопот
Компютър Дриимс ЕООД тел: 032 634392, 0878 443 585

София
-МЕДЖИКСОФТ ЕООД тел.:02 9658578
http://www.ms-link.com magicsoft@ms-link.com
налични кутии KIS
-Most Computers тел.:02 91823
http://www.most.bg
налични кутии KAV и KIS

-ВУДУ ООД тел.:02 9439406 http://voodoo.bg
-BKLtd: www.bkltd.com office@bkltd.com

Стара Загора
-Иноватех EOOD тел. 0878550461 www.avpbg.biz

Търговище
ПСИТ35 ООД тел.0601 62547

Шумен
-Версия 2002 ЕООД тел: 054/910998
-ПСИТ35 ООД тел.054 830 710../5

Ямбол
Деском тел: 0897 919 335 www.descom.com

Kaspersky™ AntiVirus trade mark by Kaspersky Lab
Copyright (Условия за копиране)
© 2016 Dossev&Co
Силистра
Компютърни и офис системи ООД
тел: 086/822717
Лом
ЕТ Ка Ди Ел Кирил Кирилов
тел: 0877527626
Русе

Еватон Компютерс ООД
тел: 082/833 722
налични KAV/KISИнфинити ЕООД
тел: 082/835050
Добрич
БгЛанс
тел: 0897946033
Шумен
Версия 2002 ЕООД
тел: 054/910998

ПСИТ35 ООД тел.054 830 710../5
Плевен
Алтер ЕООД
тел: 0885 934 685
налични кутии KAV
Търговище
ПСИТ35 ООД
тел.0601 62547
Варна
Модус Трейд
тел: 052/602 710
налични кутии KAV

Аггрессис дззд
тел: 052/302253
налични кутии KAV и KIS

Полихронов компютърс ЕООД
тел. 052/600041
налични кутии KAV и KIS
Видин
Ловеч
ЕТ Веселина Михова
тел: 0886/830048
налични кутии KAV и KIS
Сопот

Компютър Дриимс ЕООД тел: 032 634392, 0878 443 585
София
МЕДЖИКСОФТ ЕООД
02 9658578
http://www.ms-link.com magicsoft@ms-link.com
налични кутии KIS


Most Computers
tel.:02 91823
http://www.most.bg
налични кутии KAV и KIS

ВУДУ ООД
tel.:02 9439406
http://voodoo.bg

BKLtd: www.bkltd.com office@hbkltd.com
Карлово

Компютър Дриимс ЕООД тел: 032 634392, 0878 443 585

BKLtd: www.bkltd.com office@hbkltd.com
Казанлък
Иноватех ЕООД тел. 0878550461
 
Компютър Дриимс ЕООД тел: 032 634392, 0878 443 585
Ямбол
Деском
тел: 0897 919 335
www.descom.com
Бургас
Омега Компютерс ООД
тел: 056/843 822
налични кутии KAV

Хит Вижън ЕООД
http://it.hit-vision.com/ тел: 0887362241

Рива ООД
тел: 056 842323 http://www.riva.bg/
налични кутии KAV
Стара Загора
Иноватех ЕООД тел. 0878550461
www.avpbg.biz

Пазарджик
Регион Плюс ЕООД
тел: 0888503759
налични кутии KAV
Пловдив
Компютър Дриимс ЕООД
тел: 032 634392, 0878 443 585

BKLtd: www.bkltd.com office@hbkltd.com
Благоевград
Камеа ООД
тел: 073/832 723
налични кутии KAV и KIS
Кърджали
Гоце Делчев
Ахат+ ООД
тел: 0751/60602
налични кутии KAV
Асеновград
ГЕЦ - Георги Атанасов тел: 0899 892458, 0889 271079

Компютър Дриимс ЕООД тел: 032 634392, 0878 443 585
Смолян
Компютър Дриимс ЕООД тел: 032 634392, 0878 443 585
Девин
Компютър Дриимс ЕООД тел: 032 634392, 0878 443 585
Каварна
Леопард-ком ЕООД 0895482531
Бяла Слатина
РЦ Консулт ЕООД 0887694601